NameTitlePublishing HouseISBNYear of Publication
Dr. Shyamali Dutta BaruahSmritir Akhila Pat Jorhat Zila Sahitya Sabha2009.
Dr. Gayatree Bora KakotiEkhan Nadir Janma PrarthanareAlibaat Prakashan2012.